SCAP | solutions for constructions & pipelines


komplexné riešenia v oblasti inžinierskych sietí

Prečo sme efektívnejší ako konkurencia

KNOW HOW

JE ZÁKLAD ÚSPECHU
  • disponujeme potrebným know – how aj pre navrhovanie veľmi komplikovaných technických riešení v danej oblasti
  • absolútne všetku potrebnú dokumentáciu k odovzdávaniu vyhotovujeme vlastnými kapacitami a to v plnom rozsahu
  • vieme mimoriadne pružne riešiť inžiniersku činnosť voči SPP
  • optimálne prerozdelenie úloh podľa stupňa náročnosti v jednotlivých fázach projektu
  • prepojovacie práce zabezpečí organizácia ktorá je vybavená daným typom zariadenia pre konkrétny spôsob prepoja odsúhlasený od SPP distribúcia, a.s.

 

 

OPTIMÁLNY POMER

CENA vs. VÝKON
  • optimalizujeme náklady spôsobom ktorý si „tradičná konkurencia“ nemôže dovoliť
  • vieme garantovať tie najlepšie ceny materiálu
  • v prípade technologicky menej náročných projektov musí „tradičná konkurencia“ počítať aj s réžiou aj na takých zariadeniach a technológiách ktoré pre konkrétny projekt niesu vôbec potrebné
  • výstavbu vždy zabezpečuje optimálne zvolená montážna skupina podľa stupňa náročnosti a potrebného vybavenia pre daný projekt

 

KTO SME

... mladí a dynamickí so zmyslom pre detail, ktorý je kladený na všetky prvky projektu ...

ČO PONÚKAME

... komplexné riešenia v oblasti výstavby inžinierskych sietí a komunikácií ...