Referenčné stavby

Referencie

IBV Rozálka Realizácia výstavby:
  • plynovodu D63
  • vodovodu D90
  • kanalizácie DN300
  • betónovej cesty
IBV Rozálka - PezinokSúkromný investorPezinok, Dona Sandtnera