Služby

PROJEKCIA

Zabezpečíme pre Vás projekčnú činnosť

 • prípojky k rodinným domom
  • plyn, voda, kanalizácia, elektro
 • výstavby plynovodov
  • STL, NTL
 • výstavby vodovodov
 • výstavby kanalizácií
  • gravitačných, tlakových a dažďových
 • dočasného dopravného značenia a organizácie dopravy

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Zabezpečíme pre Vás inžiniersku činnosť ("ďalej IČ") ktorá je potrebná pre úspešnú realizáciu projektu výstavby inžinierskych sietí

 • voči správcovi príslušnej siete (SPP, vodárne, elektrárne, ...)
  • žiadosti o pripojenie, prípadne iné žiadosti predchádzajúce realizáciu
  • posúdenie projektovej dokumentácie
  • komplexná porealizačná činnosť spojená s odovzdaním projektu
 • voči stavebnému úradu
  • ohlásenia drobnej stavby
  • stavebné povolenia
 • žiadosti o rozkopávku štátnych ciest