Areálová CNG stanica

Areálová CNG plnička

  • Zabezpečenie zemných prác pre osadenie CNG stanice (základy)
  • Prípojka plynu STL 300kPa
  • STL odberné plynové zariadenie 25kPa
  • Regulačná a meracia zostava
  • Kolaudácia a uvedenie do prevádzky
Areálová CNG stanicaWienerberger Slovenské tehelne, spol. s.r.o.Zlaté Moravce