IBV Rozálka – Pezinok

IBV Rozálka

Realizácia výstavby:

  • plynovodu D63
  • vodovodu D90
  • kanalizácie DN300
  • betónovej cesty
IBV Rozálka - PezinokSúkromný investorPezinok, Dona Sandtnera