IBV Veľký Biel

IBV Veľký Biel

Investičná bytová výstavba vo Veľkom Bieli.

  • výstavba inžinierskych sietí vrátane prípojok
  • inžinierska činnosť pre realizáciu stavby voči SPP
  • kanalizácia dn300
  • prípojky dn150
  • vodovod d110
  • prípojky d32
  • plynovody d90, d63
  • prípojky d32
  • výstavba betónových komunikácií a chodníkov
IBV Veľký BielObec Veľký Biel