Plynofikácia objektu – Bezručova

Plynofikácia Bezručova

Vonkajšie a vnútorné rozvody plynu vrátane osadenia domových regulačných zostáv.

Viac o projekte si môžte prečítať na http://www.novedomype.sk/

Plynofikácia objektu - BezručovaALEGO, s.r.o.Partizánske, ul. Bezručova