Preložka TU DN200

Preložka TU DN200

Stavebný objekt preložka trasového uzáveru dn200 na OC plynovode, predchádzala výstavbu okružnej križovatky v Zlatých Moravciach. Časová náročnosť na práce bola značná, nakoľko počas prác bola odstavená hlavná križovatka. K úspešnej prekládke boli potrebné 3 polohy STEELSTOPP a dočasný obtok pre zásobovanie časti mesta Zlaté Moravce.

Preložka TU DN200Zlaté Moravce, Križovatka ulíc Hviezdoslavova - Továrenska - Duklianska